226. E-learning BootCamp 2019

Dziś wpis gościnny, którego autorem jest Iwona Wieczorek.

Rynek e-learningu w Polsce funkcjonuje na styku dwóch obszarów: szkoleniowego, gdzie ogromne znaczenie przywiązujemy do merytoryki i sposobu jej podania (m.in. mechanizmów angażujących uczestników) oraz technologii, która – chociaż w funkcji wsparcia – ogrywa tutaj fundamentalną rolę. W e-learningu to właśnie sposób połączenia tych dwóch obszarów decyduje o sukcesie rozwiązania.

Budowa skutecznych rozwiązań e-learningowych wymaga specyficznych kompetencji i umiejętności. Zacznijmy od pomysłu wdrożenia e-learningu w organizacji. Teoretycznie wszyscy wiemy, że wdrożenie e-learningu to po prostu zmiana, którą trzeba w firmie odpowiednio zakomunikować i przeprowadzić. Temat ten powraca w moich rozmowach z klientami jak bumerang. Niejednokrotnie klienci są zdziwieni tym, że pomimo wdrożenia e-learningu już kilka miesięcy wcześniej, czy nawet lat, e-learning wcale nie stał się jedną z wiodących metod szkoleniowych w firmie i nadal funkcjonuje na peryferiach obszaru rozwojowego w organizacji. Często też spotykam się z sytuacją, w której wdrożenie platformy jest rozumiane jako wdrożenie e-learningu. A przecież nic bardziej mylnego! Wdrożenie e-learningu to proces poprzedzony szczegółową analizą w kilku kluczowych obszarach: potrzeby biznesowej wynikającej z pojawienia się problemu, jego rozwiązania, analizy odbiorców i interesariuszy czy partnerów projektu. To także określenie mierników sukcesu, czyli określenia po czym poznamy, że projekt wdrożenia idzie właściwym torem. Jest to również odpowiedź na pytanie o to, jakimi zasobami dysponujemy, również finansowanymi i z jakim ryzykiem możemy się mierzyć w projekcie.

Kolejnym kluczowym obszarem jest metodyka e-learningu. Aby szkolenie e-learningowe było skuteczne nie wystarczy jedynie umiejętność składania ekranów w narzędziu Articulate, czy jakimkolwiek innym. Trzeba wiedzieć jak przygotować materiał źródłowy, jak go podzielić na to, co ważne i uzupełniające, jak skonstruować każdy ekran, tak by użytkownik skupił się na treści, a nie na obsłudze interface’u szkolenia. Jakich mechanizmów angażujących należy użyć, by skupić uwagę odbiorcy przez całe szkolenie? To właśnie metodyka, która odpowiada też na pytania, jak to jest z motywacją do nauki u osób dorosłych, po co i jak się uczą? I jak w planowaniu procesu zdalnego uwzględniać przyzwyczajenia użytkowników i warunki, w jakich szkolenie będzie uruchamiane. Metodyka, to także umiejętność zastosowania podstawowych postulatów e-learningu oraz identyfikacja persony szkoleniowej czyli świadome dopasowanie sposobu prezentacji treści do profilu odbiorcy.

Istotną rolę w metodyce odgrywa koncepcja szkolenia i scenariusz – kluczowy element kursu, jego fundament. Na jego podstawie powstaje szkolenie, warto więc – przynajmniej w początkowym etapie przygody z e-learningiem dokładnie zaplanować stworzenie takiego dokumentu. Jeszcze nie widziałam dobrego szkolenia e-learningowego przygotowanego na podstawie kiepskiego scenariusza.

Kolejne wyzwania, przed którymi stoimy to umiejętność tworzenia kursów w narzędziach authoringowych. Znając wytyczne metodyki e-learningu, bazując na rozpisanym scenariuszu developer ekran po ekranie buduje szkolenie. Kursy realizowane w różnych standardach – od expressu po szkolenia premium wymagają niekiedy naprawdę doskonałych umiejętności pracy z narzędziem i doświadczenia w budowaniu mechanizmów szkoleniowych. Do tego dochodzi także umiejętność zarządzania platformą szkoleniową, na której szkolenia są udostępniane uczestnikom procesu.

Osobnym tematem jest umiejętność budowy procesów blended learningowych, czyli przeprowadzenie projektanta szkoleń przez tematy związane z mechanizmami uczenia się dorosłych, określanie celów szkoleniowych i metod pozyskiwania informacji na ich temat, doboru narzędzi i formatów szkoleniowych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych oraz wdrożenie wiedzy do praktyki biznesowej.

Jako dostawcy usług rozwojowych stoimy więc przed wyzwaniem nadążania za zmieniającymi się wymaganiami, co wymaga od nas ciągłego doszkalania i trzymania ręki na pulsie, szczególnie, że technologia zmienia się coraz szybciej. Odpowiedzią na te zmiany jest doroczny festiwal warsztatów e-learningowych, organizowany w ramach piątej już edycji E-learning BootCamp. To wydarzenie edukacyjne – jedyne takie w branży e-learningu – które przekrojowo traktując wyzwania stawiane przed specjalistami e-learningu, dostarcza praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach edukacji zdalnej dla biznesu.

Podobnie jak w ubiegłych edycjach warsztaty są pogrupowane w ramach trzech ścieżek: metodycznej, wdrożeniowej i narzędziowej.

Ścieżka metodyczna to planowanie e-szkoleń z uwzględnieniem specyfiki kształcenia dorosłych i metodyki zdalnego nauczania, planowanie procesów blended learning, praca z materiałami źródłowymi i pisanie scenariuszy e-learningowych. W ścieżce są prowadzone trzy warsztaty: Metodyka e-learningu – poziom podstawowy, Projektowanie scenariuszy e-learningowych – praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych i Projektowanie procesów blended.

W drugiej ścieżce wdrożeniowej można skorzystać z warsztatu: Jak prawidłowo wdrożyć e-learning w organizacji, podczas którego wybór modelu i wdrożenia e-learningu jest realizowany w kontekście potrzeb biznesowych firmy, a dobór narzędzi opiera się o identyfikację kluczowych obszarów wdrożenia.

Ścieżka developerska obejmuje projektowanie szkoleń e-learningowych w narzędziach do tworzenia kursów oraz administrację platformą e-learningową czyli Projektowanie efektywnych szkoleń e-learningowych w narzędziu Articulate 360 – warsztat na poziomie podstawowym, Warsztat Articulate 360 zaawansowane mechanizmy e-learningowe i m-learning w aplikacji Articulate 360 oraz Administracja platformą Moodle.

Wszystkie warsztaty są dwudniowe i są realizowane w dniach 20-31 maja 2019. Uczestnik ma oczywiście pełną dowolność w wyborze tematu. Więcej informacji na www.e-learning.pl.

Iwona Wieczorek, dyrektor zarządzająca marki www.e-learning.pl

Udostępnij: