200. Trendy pulsHR

Portal PulsHR opublikował dwa zestawienia odnośnie trendów na rok 2016. Pierwsze dotyczy wyzwań na rynku HR – rosnącej specjalizacji, wzrostu roli HR w dojrzałych firmach, znaczenia przyciągania i utrzymania talentów. […]