85. Prezentowanie w epoce ogólnodostępnego internetu

Rola prowadzącego prezentację zmienia się w czasie. Nowoczesne technologie (w tym wszechobecny dostęp do internetu) wymagają od prezentującego czegoś więcej niż do tej pory.