Posts Tagged "Philip Zimbardo"

37. Psychologia jest moim życiem – wywiad z prof. Philipem Zimbardo

W roku 2000 (czyli… 9 lat temu) wraz z kolegą ze studiów przeprowadziłem wywiad z prof. Zimbardo, który gościł wtedy na UW z serią wykładów. Wywiad ukazał się w uczelnianej […]

37. Psychology is my whole life – interview with prof. Philip Zimbardo

Michał, Marek: Professor Zimbardo, do we need psychology in everyday life? Prof. Philip G. Zimbardo: Oh, absolutely! I think that psychology is now at a position where psychologists have a […]