78. Dobry przykład idzie z góry

Ocena postępowania dyrektora ZTZ Rybnik, który kilka razy w tygodniu zostawia swoje biurko na rzecz pracy kontrolera biletów w autobusach.