65. Najlepsze miejsca pracy – żeby nam się chciało

Zderzenie wyników badań na najlepsze miejsca pracy 2010 w Polsce z dwuczynnikową teorią Herzberga i wnioski z tego płynące.